Impact-Spots is een stichting zonder winstoogmerk

Echter, zonder giften en subsidies kunnen wij niet snel verder groeien. Vind je onze werkplaats ook een mooi doel en wil je ons ondersteunen, zodat wij nog meer statushouders en deelnemers kunnen laten participeren in onze samenleving?

Zie hier de twee doelen waar we op dit moment voor sparen. Elke bijdrage waarderen wij zeer en maakt een verschil! Jij kunt ons ondersteunen door een donatie te doen

Stichting Impact-Spots NL80RABO0346948894

Wil je een donatie doen voor het MUP (menstruatie uitgifte punt) project, vul dan onderstaand formulier in en klik op Doneren. Je kunt ook een bedrag overmaken via STICHTING IMPACT-SPOTS NL80RABO0346948894 onder vermelding van MUP.

Samen maken wij het leven mooier!

ValutaBedrag

Steun ons

Wij zetten ons samen met het Armoedefonds in om taboe menstruatie-armoede te doorbreken, wij willen 50 Menstruatie Uitgifte Punten (MUP) realiseren in het land van Cuijk. Dit kunnen wij niet alleen! De kosten voor het realiseren en opstarten van één officieel Menstruatie Uitgifte Punt zijn € 499. Hiervoor wordt een mooie weggeefkast gemaakt en geplaatst op de gewenste locatie. Er wordt gezorgd voor de eerste vulling menstruatie artikelen voor een snelle start. Ook melden wij het uitgiftepunt aan bij het Armoedefonds en zorgen we ervoor dat het Menstruatie Uitgifte Punt wordt vermeld op de website als uitgiftepunt.

Op dit moment sparen we voor het realiseren van een duurzame overkapping op ons buitenterrein, waar we gezamenlijk kunnen lunchen en pauzeren. De houten overkapping bouwen we zelf met de deelnemers, maar voor de materialen hebben we nog extra financiële hulp nodig. Uiteraard wordt de overkapping van Hollands Hout en met een groen, sedumdak gemaakt. Helemaal in lijn met onze bedrijfswaarden (duurzaam, lokaal en sociaal). 
Achter de schermen werken wij hard aan het openen van onze vrouwelijke sociale werkplaats. Hiervoor zoeken wij financiële ondersteuning voor de aankoop van naaimachines, lasermachines en kniptafels. Daarnaast zijn we ook op zoek naar vrouwelijke vrijwilligers. Heb je interesse, mail dan naar info@impact-spots.com.

Mocht je een financiële of fysieke bijdrage willen leveren aan het realiseren van onze dromen? Klik op onderstaande link voor een donatie of mail naar info@impact-spots.com, we nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Stichting Impact-Spots NL80RABO0346948894