Toegewijd, gezellig en er wordt hard gewerkt

Ons team van deelnemers (onze impact makers) leert van elkaar door samenwerking. Het team is toegewijd, gezellig en er wordt hard gewerkt, maar tussendoor is altijd ruimte voor een praatje en om mee te zingen met de radio. De lunch is een belangrijk moment, we nemen de tijd om gezamenlijk te eten en elkaars verhalen te horen en over ieders achtergrond, cultuur en gewoontes te spreken. Voor de statushouders wordt er zo op een laagdrempelige manier de Nederlandse taal geoefend en passeren Nederlandse tradities, normen en waarden, feestdagen en ook gekkigheden de revue. Elke dag besteden wij aandacht aan “het woord van de dag”.

Wat zijn statushouders?

Statushouders zijn mensen van buiten de EU die hier in Nederland mogen zijn en werken. Soms zijn zij gevlucht voor geweld of onderdrukking. Of zij zijn hier in het kader van een familiehereniging.

Voor het overgrote deel zijn statushouders sterke mensen die bereid zijn, en in staat waren, om vanuit hun vertrouwde wereld helemaal naar Nederland te komen. Meestal hebben zij al een school- en/of werkcarrière achter de rug.

Nu staan zij voor de grote uitdaging om helemaal opnieuw te beginnen in Nederland en snel te integreren.

Werken = integreren

Onderzoek na onderzoek wijst uit: werken is de beste manier om te integreren. Dat is nu precies wat we bij Impact-Spots proberen te realiseren. Statushouders werken 2 of 3 dagen per week in teamverband in onze sociale werkplaats. Op deze manier leren zij de Nederlandse werknemersvaardigheden en vergroten daarmee aanzienlijk hun kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het gezamenlijke doel van gemeente, statushouder en Impact-Spots: mensen uit een uitkering en aan een betaalde baan helpen. 

''Zingen met de radio is goed voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Of het thema nu carnaval, Sinterklaas, Kerst of een verjaardag is, zingen op de werkvloer is goed voor onze deelnemers. Zowel voor de taalontwikkeling, sfeer als ook voor de mentale gemoedsrust.''

Hoe realiseren wij dit?

Allereerst staat bij ons de kracht van de deelnemer centraal. Daarbij maken wij gebruik van alle genoten vooropleidingen en/of werkervaringen. Vervolgens gaan we tijdens het traject van 3 of 6 maanden met elkaar bekijken hoe die ervaringen toegepast kunnen worden in de Nederlandse samenleving.

Aanvullend daarop werken wij op maat. We zijn met iedere deelnemer persoonlijk in gesprek om vanuit de persoonlijke voorkeuren werk te vinden dat voor hem of haar van betekenis is. ‘Betekenisvol werk’ is ons uitgangspunt. Want als je werk doet dat je leuk vindt en waar je energie van krijgt dan voel je je beter, laat je je van je beste kant zien en ben je bereid om jezelf uit te dagen en in te zetten. Met betekenisvol werk worden de statushouder en zijn / haar gezin ‘bijdragende burgers’.

Met ons grote netwerk in de regio bieden we perspectieven op werk of een nieuwe studie, die past bij de wensen en behoeften van de deelnemers.

Dit gehele traject wordt in opdracht van, en in nauwe samenwerking met, de klantmanager van de gemeente uitgevoerd. 

Iemand die echt is geïntegreerd en die financieel, cultureel en sociaal een bijdrage levert aan de Nederlandse maatschappij. Dat is integratie waar iedereen voordeel van heeft.

Meer uit zichzelf halen

Deze positieve ervaring versterkt de motivatie van de deelnemers om meer uit zichzelf te halen, beter Nederlands te willen (en durven) spreken, te integreren en vooral vertrouwen te krijgen dat ze een goed bestaan kunnen opbouwen in Nederland, voor zichzelf en voor hun familie. 

Deelnemers inspireren ook elkaar, helpen elkaar en worden naast collega’s ook vaak vrienden. 

Impact-Spots wil mensen laten groeien. Dat geldt voor onze deelnemers, maar ook voor onze klanten en onze vrijwilligers. 

Op het moment dat je de werkplaats binnenstapt voel je een ontspannen sfeer terwijl er sprake is van een georganiseerd productieproces. Er wordt gewerkt, gelachen, gezongen en gepraat, mensen lopen op en neer en toch is er sprake van rust.